Genel Bilgiler

Sevgili Aday Öğrencilerimiz;

Bu sayfa, Çavdarhisar Meslek Yüksekokulu'na ilişkin genel bilgilere ve YKS tercih kılavuzunda yer alacak "Turist Rehberliği" programımıza ilişkin bilgilere rahat bir şekilde ulaşabilmenizi sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

YKS tercih döneminde, Çavdarhisar Meslek Yüksekokulu'nda yer alan "Turist Rehberliği" programını tercih etmeyi düşünen siz değerli aday öğrencilerimizin, ihtiyaç duyabilecekleri çeşitli bilgilere yer vermeye ve ihtiyaç duyabileceğiniz daha ayrıntılı bilgilere ulaşabileceğiniz linklere yer vermeye özen gösterdik.

Eğitim Modeli

Çavdarhisar Meslek Yüksekokulunda yer alan "Turist Rehberliği" programında 2022-2023 akademik yılı itibariyle 3+1 Eğitim Modeli uygulanmaktadır. Söz konusu 3+1 İşletmede Mesleki Eğitim (İME) Modelinde; meslek yüksekokullarında 4 dönem üzerinden verilen eğitim öğretimin 3 dönemi örgün öğretim şeklinde, son 1 dönemi ise işletmelerde/kurumlarda tam zamanlı uygulamalı eğitim olarak düzenlenmektedir. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında geçirilen süreler, normal eğitim-öğretim sürelerinden sayılmaz. Öğrencilerin kayıt yenilememe nedeniyle kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar, değişim programları veya özel öğrenci kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar ve ders tekrarı yapılan yarıyıllar ise normal ve azami eğitim-öğretim süresine dâhildir.

Çavdarhisar Meslek Yüksekokulunda yer alan "Turist Rehberliği" programına kayıt olan öğrencilerin mezun olabilmeleri için, müfredatta yer alan tüm derslerin ve işletmede mesleki eğitim (İME) uygulamasının, MU (Muaf), YT (Yeterli) veya başarılı harf notu ile tamamlanmış olması ve AGNO’su en az “2,00” olması gerekmektedir.

Eğitim-Öğretimin başlamasıyla birlikte, tüm detayların öğrencilerimizle paylaşılabilmesi amacıyla okulumuzda "Oryantasyon Programları" düzenlenmektedir.

İşletmede Mesleki Eğitim Uygulamaları

Çavdarhisar Meslek Yüksekokulunda yer alan Turist Rehberliği Programında 3+1 eğitim modeli uygulandığından, kayıt olan öğrencilerin mezuniyet koşullarını yerine getirmiş olması için 4. dönemde işletmede mesleki eğitim (İME) uygulaması yapmaları gerekmektedir. Öğrenciler bu uygulama eğitimini yurt içinde özel (ilgili komisyonca uygun görülen) veya resmi kurum ve kuruluşlarda yapabilirler.

Meslek yüksekokulumuzda yer alan programlarda İME ile ilgili işlemler; “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi” ne göre yürütülmektedir.

Ücretler

Çavdarhisar Meslek Yüksekokulunda yer alan "Turist Rehberliği" programına yeni kayıt yaptıran birinci öğretim öğrencileri ve okudukları programın normal öğretim süreleri içerisinde yer alıp kayıt yenilemesi yaptıracak birinci öğretim öğrencileri, katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir.

Program İçerikleri

Çavdarhisar Meslek Yüksekokulunda yer alan "Turist Rehberliği" programına ilişkin bilgiler, kabul koşulları, ders müfredatları, mezuniyet koşulları, mezunların alacakları unvanlar, üst kademe eğitime geçişe ilişkin bilgiler ve istihdam olanaklarına ilişkin görüşler, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin web sitesinde (https://www.dpu.edu.tr) yer alan “Bilgi Paketi” sekmesinde ayrıntılı bir şekilde duyurulmaktadır. Bilgi paketine erişmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://obs.dpu.edu.tr/oibs/bologna

Çavdarhisar Meslek Yüksekokulu'nun Bulunduğu Yerleşke

Meslek Yüksekokulumuz Kütahya ilimizin Çavdarhisar ilçesinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde 2020-2021 eğitim öğretim yılında hizmet vermeye başlamıştır.

Son Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023, Pazartesi