Turist Rehberliği

Genel Bilgi

Turizm sektöründe faaliyet gösteren acentalar ve operatörler için kalifiye elemanlar yetiştirilmesi düşünülmektedir. Turist Rehberliği Programı, ülkemiz ekonomisinde giderek büyük yer tutan turizm endüstrisinin eğitimli rehber ihtiyacını karşılayacak ara insan gücünü yetiştirmektir. Bu bağlamda Turizm Rehberliği Meslek Elemanları, Seyahat Acentaları ve Tur Operatörleri ile birlikte turistleri karşılama, gezdirme, yöre, bölge ve ülke hakkında bilgiler verme gibi işleri yaparlar. Yüksekokulumuzdan mezun olacak öğrencilerimizin turizm ve seyahat sektöründe başarılı çalışmalar yapacak olmaları, bu programın tercih edilebilirliğini arttırmaktadır.

Amaç

Programın amacı, eğitimli rehber ihtiyacını karşılamak üzere eleman yetiştirmek, bu amaçla öğrencileri ilgili sektöre ait tüm alt yapı bilgileri ile donatmak ve bu bilgiler ile eğitim sonrası iş hayatına atılmalarını sağlamaktır.

Eğitim Modeli

Çavdarhisar Meslek Yüksekokulunda yer alan "Turist Rehberliği" programında 2022-2023 akademik yılı itibariyle 3+1 Eğitim Modeli uygulanmaktadır. Söz konusu 3+1 İşletmede Mesleki Eğitim Modelinde; meslek yüksekokullarında 4 dönem üzerinden verilen eğitim öğretimin 3 dönemi örgün öğretim şeklinde, son 1 dönemi ise işletmelerde/kurumlarda tam zamanlı uygulamalı eğitim olarak düzenlenmektedir. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında geçirilen süreler, normal eğitim-öğretim sürelerinden sayılmaz. Öğrencilerin kayıt yenilememe nedeniyle kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar, değişim programları veya özel öğrenci kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar ve ders tekrarı yapılan yarıyıllar ise normal ve azami eğitim-öğretim süresine dâhildir.

Çavdarhisar Meslek Yüksekokulunda yer alan "Turist Rehberliği" programına kayıt olan öğrencilerin mezun olabilmeleri için, müfredatta yer alan tüm derslerin ve işletmede mesleki eğitim uygulamasının, MU (Muaf), YT (Yeterli) veya başarılı harf notu ile tamamlanmış olması ve AGNO’su en az “2,00” olması gerekmektedir.

Eğitim-Öğretimin başlamasıyla birlikte, tüm detayların öğrencilerimizle paylaşılabilmesi amacıyla okulumuzda "Oryantasyon Programları" düzenlenmektedir.

İşletmede Mesleki Eğitim Uygulamaları

Çavdarhisar Meslek Yüksekokulunda yer alan Turist Rehberliği Programında 3+1 eğitim modeli uygulandığından, kayıt olan öğrencilerin mezuniyet koşullarını yerine getirmiş olması için 4. dönemde işletmede mesleki eğitim (İME) uygulaması yapmaları gerekmektedir. Öğrenciler bu uygulama eğitimini yurt içinde özel (ilgili komisyonca uygun görülen) veya resmi kurum ve kuruluşlarda yapabilirler.

Meslek yüksekokulumuzda yer alan programlarda İME ile ilgili işlemler; “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi” ne göre yürütülmektedir.

Ücretler

Çavdarhisar Meslek Yüksekokulunda yer alan "Turist Rehberliği" programına yeni kayıt yaptıran birinci öğretim öğrencileri ve okudukları programın normal öğretim süreleri içerisinde yer alıp kayıt yenilemesi yaptıracak birinci öğretim öğrencileri, katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir.

Program İçerikleri

Çavdarhisar Meslek Yüksekokulunda yer alan "Turist Rehberliği" programına ilişkin bilgiler, kabul koşulları, ders müfredatları, mezuniyet koşulları, mezunların alacakları unvanlar, üst kademe eğitime geçişe ilişkin bilgiler ve istihdam olanaklarına ilişkin görüşler, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin web sitesinde (https://www.dpu.edu.tr) yer alan “Bilgi Paketi” sekmesinde ayrıntılı bir şekilde duyurulmaktadır. Bilgi paketine erişmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://obs.dpu.edu.tr/oibs/bologna

Son Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023, Pazartesi